MANEWRY WOJSKOWE

Tematyczny charakter imprezy podkreślają: obsługa wyposażona w mundury wojskowe, oraz wyposażenie i sprzęt wojskowych oddziałów specjalnych, odpowiednie rekwizyty: siatki maskujące skrzynie wojskowe, repliki broni, sprzęt saperski, odpowiednio dobrane konkurencje, efekty pirotechniczne, pojazdy wojskowe.

Impreza rozpoczyna się zbiórką uczestników na placu apelowym, gdzie odegrany zostanie hymn komandosów, a na maszt wciągnięta zostanie flaga firmy ( w trakcie efekty pirotechniczne )

Po złożeniu przysięgi, uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły, które wybiorą swoich dowódców i udadzą się do punktu rekrutacyjnego gdzie otrzymają karty powołania i oraz mundury wojskowe.


Zespoły wezmą udział w manewrach wojskowych, gdzie każda z konkurencji będzie punktowana, co pozwoli wyłonić najlepszy zespół ? komandosów ?
Prowadzona będzie także klasyfikacja indywidualna, a jej zwycięzca otrzyma nagrodę i tytuł:
najlepszego komandosa imprezy.


Elementy wykorzystywane w scenariuszu MANEWRY WOJSKOWE to między innymi:

- PISTOLET
- KARABIN pneumatyczny
- STRZELNICA ASG, repliki broni
- PRZEPRAWA PRZEZ BAGNO ? konkurencja sprawnościowa
- POLE MINOWE, sprzęt saperski i efekty pirotechniczne
- WALKI KOMANDOSÓW, na równoważni
- ŚCIANKA WSPINACZKOWA, oraz techniki alpinistyczne
- TOR PRZESZKÓD, rzucanie granatami i strzelanie z paintball?a
- MISJA NA TEREN WROGA ? z wykorzystanie pojazdów wojskowych