MANEWRY WOJSKOWE

Tematyczny charakter imprezy podkreślają: obsługa wyposażona w mundury wojskowe, oraz wyposażenie i sprzęt wojskowych oddziałów specjalnych, odpowiednie rekwizyty: siatki maskujące skrzynie wojskowe, repliki broni, wykrywacze metali sprzęt saperski, odpowiednio dobrane konkurencje, efekty pirotechniczne, pojazdy wojskowe, auta terenowe

Impreza rozpoczyna się zbiórką uczestników na placu apelowym, gdzie odegrany zostanie hymn komandosów, a na maszt wciągnięta zostanie flaga firmy ( w trakcie efekty pirotechniczne )

Po złożeniu przysięgi, uczestnicy zostają podzieleni na zespoły, które wybiorą swoich dowódców i udadzą się do punktu rekrutacyjnego gdzie otrzymają karty powołania i oraz mundury wojskowe.


Zespoły biorą udział w manewrach wojskowych, gdzie każda z konkurencji jest punktowana, co pozwala wyłonić najlepszy zespół  komandosów
Prowadzona jest także klasyfikacja indywidualna, a jej zwycięzca otrzymuje nagrodę i tytuł:
najlepszego komandosa imprezy.


Elementy wykorzystywane w scenariuszu MANEWRY WOJSKOWE to między innymi:

- PISTOLET
- KARABIN pneumatyczny
- STRZELNICA ASG, repliki broni
- PRZEPRAWA PRZEZ BAGNO  konkurencja sprawnościowa
- POLE MINOWE, wykrywacze metali, sprzęt saperski i efekty pirotechniczne
- WALKI KOMANDOSÓW, na równoważni
- ŚCIANKA WSPINACZKOWA, oraz techniki alpinistyczne
- TOR PRZESZKÓD, rzucanie granatami i strzelanie z karabinków paintball
- MISJA NA TEREN WROGA  z wykorzystaniem pojazdów terenowych